Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ

Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ

Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ

Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ

Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ
Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ
Tiếng Việt English
icon Hotline: 0942 787 909 (Mr. Vũ), 0348 273 465 (Mr. Duy tư vấn cân ADE)
Menu
Trang chủ » Tin tức » Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ

Smile Care giới thiệu sản phẩm y tế mới đến Y Vũ

Sáng ngày 9/8, đại diện của hãng Smile Care từ Nam Hàn đến Y Vũ trình bày về sản phẩm điện tử giúp ngăn bệnh nhân nằm giường không bị té ngã hoặc rơi khỏi giường bệnh.

Tin tức khác

0942 787 909 (Mr. Vũ), 0348 273 465 (Mr. Duy tư vấn cân ADE)
backtop