Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ

Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ

Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ

Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ

Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ
Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ
Tiếng Việt English
icon Hotline: 0942 787 909 (Mr. Vũ), 0348 273 465 (Mr. Duy tư vấn cân ADE)
Menu
Trang chủ » Tin tức » Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ

Prunus tìm cơ hội hợp tác với Y Vũ

Hôm 17/5/2019 cô Maggie Zhang - Sales Representative của công ty Shenzhen Prunus Medical (Trung Quốc) - đã đến Y Vũ giới thiệu các thiết bị y tế do hãng sản xuất và bàn cơ hội hợp tác giữa đôi bên.

 

Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Y Vũ - và cô Maggie Zhang từ Prunus.

 

 

Tin tức khác

0942 787 909 (Mr. Vũ), 0348 273 465 (Mr. Duy tư vấn cân ADE)
backtop